søndag 23. august 2015
Egon Askvik er sokneprest i Leikanger og har intervjua og fotografert over 
hundre kyrkjefolk i sin eigen kyrkjelyd.

Det har blitt mange spennande forteljingar om livet, kyrkja og gudstrua.
Her finn du mange verdfulle innspel og tankar, både ros og konstruktiv kritikk av kyrkja. Men ikkje minst framhevar mange kor mykje kyrkja betyr i deira liv.

Boka kan vera til hjelp for menneske til å finna ord for si tru og sitt tilhøve til kyrkja. Og kanskje inspirasjon til sjølv å fortelja si trushistorie.

Alle alderssteg frå 1–101 er representerte.

Vestlandsrevyen 2 oktober 2015

Lik KYRKJEFOLK på Facebook
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar